zwerfpost birney alfred

Alfred Birney
Zwerfpost

Verzamelde essays, columns, kritieken etc.
Paperback 600 bladzijden
Singel Uitgeverijen | De Geus maart 2024

Bestel

Alfred Birney verdiepte zich een leven lang in koloniale en postkoloniale romans, geschiedenisboeken en nieuwsbronnen in schrift, beeld en geluid. Zwerfpost is zijn persoonlijke selectie uit wat hij daar gedurende 25 jaar over schreef: artikelen, blogposts, columns, essays, kritieken, lezingen, studies, schetsen, schotschriften, reisverslagen en portretten van onbekende schrijvers met afwijkende geluiden over Nederland versus Indonesië. De kern vormt het tussenperspectief van de Indo, tussen Oost en West in, het toonbeeld van de onbegrepen en ongeziene figuur. 

Alfred Birney presenteert zijn persoonlijke ervaringen en leeservaringen chronologisch en nodigt zo de lezer uit zijn levendige postkoloniale ontdekkingstocht in wisselende stijlen door de jaren heen te volgen.

Een meesterlijk essayist en dito docent over Indonesië. – De Standaard.

Belangwekkend document in de literatuurgeschiedenis.**** – NRC

Scherp en geestig, soms onnavolgbaar meanderend, doorspekt met op het oog willekeurige adekdotes en details, die via een omweg toch voor iets groters blijken te staan. – de Volkskrant.