alfred birney indische gezichten

Alfred Birney
Indische gezichten
twee romans
Uitgeverij In de Knipscheer
Haarlem 2002
Reprise paperback 330 blz. 13 x 20 cm
omslagontwerp Kilian Anders
ISBN 90 6265 479 7
Uitverkocht

Alfred Birney’s bekendste Indische romans Vogels rond een vrouw en De onschuld van een vis samen in één goedkope uitgave. Tot in Indonesië geprezen en gelezen!

Indische gezichten verenigt Alfred Birney’s meest uitgesproken Indische romans Vogels rond een vrouw en De onschuld van een vis in één band. Beide boeken geven een beeld van de Indische vader, inmiddels een bijna klassieke figuur in de Nederlandse postkoloniale letteren. In het eerste boek wordt hij geschetst als slachtoffer van, in het tweede boek als schuldige aan zijn eigen oorlogsverleden.

Door deze verhaallijnen heen weeft de schrijver de lotgevallen van zijn eigen tweede generatie Indische jongens en meisjes. Bijzonder is dat hij de spanning tussen de Indische en Hollandse cultuur niet zozeer buiten maar veeleer binnen het huisgezin plaatst. Bovendien weet hij de lezer te boeien met een gevarieerde verteltrant vol verwijzingen naar klassieke motieven uit de Indische literatuur, zoals goena goena, racisme en heimwee.

Birneys relaas schittert als een eenzame heldere ster aan de hemel van de Indische letterkunde. – Trouw

Birney’s Indo-romans leveren een zeer waardevolle bijdrage aan de Indisch-Nederlandse literatuur. – Tydskrif vir Nederlands & Afrikaans