Zwarte lijst

alfred birney Ziezo, de zwarte lijst is gepubliceerd. Hier heeft de burger lang op gewacht, naar verlangd, naar gesmacht. Het introotje ‘ik ben echt geen racist hoor, maar…’ was toch al aan slijtage onderhevig, nu kan de burger gewoon volstaan met te verwijzen naar de lijst die is opgesteld door het Korps Landelijke Politiediensten in opdracht van het ministerie van binnenlandse zaken. Men wringt zich in vele bochten om het vooral geen ‘etnische lijst’ te noemen. Vergeefs. Zo’n lijst nestelt zich in vereenvoudigde vorm voor jaren in het geheugen van de burger: het grootste tuig zijn de Antillianen (seksueel geweld en drugs), op de voet gevolgd door de Marokkanen (openbare geweldpleging en drugs). Joegoslaven zijn ook geteisem (bankovervallen) en Oost-Europeanen denken dat verkrachten gelijk staat aan een meisje versieren. Met de Turken valt het nog wel mee, al zijn dat proleten in het verkeer. Nederlanders (blanken) doen een beetje aan vernieling, wildplassen en te hard rijden. Mwah, gaat nogal. Eens in de 100 jaar knalt een zot een prins neer, maar daar blijft het verder dan ook bij. Nou, met dit stereotiepe beeld kan de burger weer even vooruit. Interessanter is het de lijst eens om te draaien. Dan zie je dat Indonesiërs bovenaan staan op de lijst der schone handen. Die komen uit het grootste moslimland ter wereld, om maar even wat te noemen. Over Chinezen hoor je helemaal niks. Die houden de criminaliteit binnen de eigen gelederen. Dat telt niet… Kortom: misdraagt zich u naar believen, maar dan wel binnen uw eigen soort.

Haagsche Courant, maandag 12 augustus 2002