Visa

alfred birney Nou beginnen ze in Indonesië ook al lastig te worden. De immigratiedienst overweegt met ingang van volgend jaar het vrije visum voor 38 landen af te schaffen, waaronder de VS, Japan, Australië, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Taiwan, Zuid-Korea én Nederland. In 1983 besloot men de gast voortaan bij aankomst in Indonesië een stempel te geven. Men wilde meer toeristen. Die kregen ze, met Boeings tegelijk. De autoriteiten zeggen nu dat er veel misbruik wordt gemaakt door westerse illegale arbeidskrachten. Zo zie je maar, de hele wereld kent illegalen. De toeristenbranche houdt de adem in, want de gemiddelde toerist geeft in tien dagen 1000 dollar uit. Dus oppert men daar het visumvrije verblijf terug te brengen naar 30 dagen om de Bali-lovers niet kwijt te raken. Anderen vinden weer dat alleen vrije visa moeten worden verstrekt aan mensen uit landen die dat omgekeerd ook doen. In het huidige Europese oprotklimaat zal het wat dat betreft wel niet tot een akkoordje komen tussen Nederland en Indonesië. Er zijn natuurlijk ook landen voor wie de nieuwe regeling níet van kracht zou worden. Met naties wier emigranten het hier momenteel zwaar te verduren hebben. Turkije! Marokko! Je zou bíjna wat gaan denken. Gelukkig staat het katholieke Peru ook op de lijst. Als Nederland nou zo beschaafd was geweest Indonesië te vragen voor een bilaterale VOC-herdenking, dan hadden we fijn tussen de Marokkanen en Turken kunnen zitten. O, is dat minder gewenst? Nou, dan maar niet zeuren als we straks in de rij moeten gaan staan.

Haagsche Courant, maandag 2 september 2002