Zatoichi

Zatoichi is de naam van een legendarische blinde zwaardvechter, wiens verhaal sinds 1962 al 27 maal is verfilmd. De 27e editie van Zatoichi haalde hier in Den Haag nog maar net het Filmhuis, terwijl hele volksstammen in de rij stonden voor Kill Bill. Maar in Jakarta lagen de rollen omgekeerd. Ik heb Zatoichi er een keer of tien bekeken en er later net zo veel westerse recensies over gelezen. Geen recensent ging in op het martiale aspect van het verhaal.

Het verhaal van Zatoichi is eenvoudig. Een stadje in het oude feodale Japan wordt geterroriseerd door elkaar beconcurrerende bendes. Zatoichi, een blinde zwervende masseur, strijkt er een poosje neer en neemt het op voor de onderdrukte dorpelingen. Hij is grijs, loopt krom, wordt niet gehinderd door zoiets als een gezichtsvermogen en hoort en voelt alles. De snelheid waarmee hij zijn verborgen zwaard uit zijn wandelstok trekt dankt hij aan een zeer onorthodoxe techniek.

Een tweede outsider hangt rond in het stadje: een samoerai op zoek naar werk om zijn zieke vrouw te kunnen verzorgen, wat hem sympathiek maakt. Helaas wil het lot dat deze samoerai bij de tegenpartij terechtkomt waar Zatoichi voor strijdt. De ziende samoerai is ongemeen bedreven in het zwaardvechten en trekt zijn zwaard zoals het hoort: met de handpalm over het heft heen, de duim omlaag. De blinde masseur daarentegen trekt zijn zwaard andersom uit zijn wandelstok: de handpalm onderlangs, de duim omhoog. Halverwege de film komen zij al tegenover elkaar te staan. Beiden trekken hun zwaard, maar ze staan te dichtbij elkaar om uit te halen. Het verschil in techniek is duidelijk zichtbaar, maar het is moeilijk uit te maken wie later – want dat voel je aankomen – de snelste zal zijn.

Wanneer de clans door zowel de ziende samoerai als de blinde masseur zijn uitgeschakeld en de dorpelingen zich opmaken voor hun bevrijdingsfeest, moet nog een van de hoofdrolspelers wijken. Ze hebben over elkaars snelheid gehoord en koesteren ontzag voor elkaar. Op een verlaten plek lopen ze op elkaar toe. De ziende samoerai trekt zijn korte zwaard en werpt die naar de blinde masseur, die het wapen met een buitengewone reflex afweert. Hier heeft de ziende samoerai het pleit eigenlijk al verloren. Maar hij is dapper, als een samoerai betaamt, en maakt zich gereed.

De ziende samoerai monstert de blinde masseur, grinnikt en brengt zijn hand net als zijn opponent omgekeerd naar het heft van zijn zwaard. De blinde masseur voelt het en haalt een truc uit, waarin een wijze les verborgen ligt. Hij brengt nu juist zijn hand op de klassieke manier naar het heft. Dat brengt de ziende samoerai van slag. Gaat die blinde masseur nu toch op de klassieke wijze zijn zwaard trekken? Nee, het is een afleidingsmanoeuvre. En in de laatste seconde van zijn leven leert de ziende samoerai nog net dat je altijd trouw moet blijven aan je eigen kunstenaarschap.

Haagsche Courant, vrijdag 11 maart 2005

Verkrachting

alfred birney Een decennium of twee geleden zag ik een speelfilm over een verkrachtingszaak. Zweeds, meen ik. Het was in een tijd dat rolpatronen ter discussie begonnen te worden gesteld. Een vrouw nam wraak op een man door hem naar zijn eigen bed te lokken. Ze hield hem met een pistool onder schot, bond hem vast en gebruikte hem. Waarop de vrouw zich bij de politie meldde. ‘Door wie bent u dan verkracht?’ wenste de commissaris te weten. ‘U begrijpt iets niet,’ zei de vrouw: ‘hij verkrachtte míj niet, maar ik hém.’

De hele film door slaagt de vrouw er maar niet in om aan te tonen dat die man door haar is verkracht. Want een man kán helemaal niet door een vrouw worden verkracht. De vrouw kan niet penetreren en bovendien geen man bevruchten, was de redenering.

Thans, vele jaren later, kwalificeert de rechtbank in Maastricht een tongzoen die een bedrijfsleider zijn caissière gaf als verkrachting. De man wordt veroordeeld met een werkstraf plus twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf.

Hoe dit zal worden opgevat door vrouwen die klassiek verkracht zijn, benieuwt mij zeer. Mij dunkt kunnen zulke vrouwen dit enerzijds als een overwinning zien maar anderzijds als een nederlaag. Immers, een klassieke verkrachting kan door zo’n tongzoenincident uiteindelijk in het belachelijke worden getrokken: ‘Ach, alles heet tegenwoordig toch verkrachting…’ Interessant is het logische gevolg dat nu dus ook mannen door vrouwen kunnen worden verkracht. En dat kost heel wat minder moeite dan voor die actrice destijds.

Haagsche Courant, vrijdag 29 maart 2002