Opstellen over koloniale en postkoloniale literatuur en cultuur

Opstellen over koloniale en postkoloniale literatuur en cultuur
Michiel van Kempen, Piet Verkruijsse en Adrienne Zuiderweg (red.)
Leiden, KITLV: 2004
Paperback, xvi + 608 bladzijden
Omslag: Creja ontwerpen
ISBN 90 6718 241 9
Uitverkocht!

Deze bundel bevat 47 artikelen die samen een fraaie staalkaart verschaffen van de breedte, diepgang en veelzijdigheid van de studie van de Nederlandstalige koloniale en postkoloniale literatuur. Er is aandacht voor reizigers, zendelingen en courantiers uit vroeger dagen, maar ook voor Indische schrijvers als Tjalie Robinson en Maria Dermoût, voor de grote vier van de Antillen Cola Debrot, Frank Martinus Arion, Boeli van Leeuwen en Tip Marugg, voor spraakmakende auteurs uit Suriname als Bea Vianen en Clark Accord en succesvolle jonge Marokkaans-Nederlandse schrijvers als Hafid Bouazza en Abdelkader Benali. Vrijwel alle belangrijke literatuurwetenschappers op dit vakgebied hebben aan de bundel bijgedragen met stukken die toegankelijk geschreven zijn voor een breed publiek van vakgenoten en belangstellenden.

Alfred Biney schreef speciaal voor deze bundel het essay Indisch Dictaat. Over Dé-Lilah en Multatuli en Jan ten Brink.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Boeken