Op de thee bij Lao Tsé

Met de opkomst van China en India als twee wereldmachten is het niet onverstandig om eens een kijkje te nemen in de schatkamer van het filosofische verleden van beide landen. Je hoeft daarvoor niet direct complete antieke boekwerken door te nemen. Dat heeft Michel Dijkstra al voor u gedaan in een alleraardigste bloemlezing. In een inleiding van amper tien bladzijden vat hij de kern van de Oosterse filosofie samen. Die kent hindoeïstische, taoïstische en (zen)boeddhistische varianten. Van de grote denkers en wijzen is Lao Tsé wel een van de bekendste, maar Zhuang Zi is met zijn onnavolgbare gedachtegang toch ook niet te versmaden. Dijkstra zelf is een goede leerling: zijn verhelderende aantekeningen benaderen de eenvoud als van die hij de revue laat passeren. Wat een verademing naast onze tobberige Westerse filosofen en de voortdurende aandacht in de media voor christenen en moslims.

Auteur: Michel Dijkstra
Titel: Bij Lao Tsé op de thee.
Paperback, aantal pagina’s 188
Uitgever: Prometheus

© 2009 Alfred Birney. Dit signalement verscheen eerder in de boekenbijlage van het Algemeen Dagblad op zaterdag 25 april 2009.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Blog