Links en rechts

alfred birney Het gebral over links versus rechts is een tijdje uit de mode geweest. Logisch, Paars werd gekleurd door links en rechts met iets ertussenin. Paars was kruisbestuiving zónder de Oude Dame. Van haar – de christen-democraten – hadden we acht jaar geleden meer dan genoeg. Ze had tachtig achtereenvolgende jaren geregeerd en we wilden onderhand eens wat anders. Een VVD-PVDA huwelijk zat er niet echt in, maar toch wel een triootje met sexy D’66. Met de christen-democraten terug in het centrum vallen we terug op een mechanisme uit de vorige eeuw. Hoe het credo van het komende kabinet zal luiden, weet ik niet, maar er zal wel vol = vol in doorklinken. Het zij zo. Het vraagstuk is: worden de gearriveerde immigranten en hun kinderen ooit nog eersterangsburgers of glijden ze af van tweederangs- naar derderangsburgers bij een instroom die de territoriumdrift der autochtonen in evenredigheid doet toenemen? Interessant is het protest tegen het halen van bruiden uit het land van herkomst. Door Turken en Marokkanen daarvoor een soort accijns te laten betalen, zouden deze jongens gemaand worden een Nederlands meisje te kiezen. Een racist zou daar niet voor pleiten. CDA-er Balkenende is een verklaard tegenstander van een multiculturele samenleving. Dat betekent niet dat hij tegen een multiraciale samenleving is. De verscherping tussen links en rechts in Europa lijkt minder te maken te hebben met raciale kwesties dan met de mondiale ‘koude’ oorlog tussen het christendom en de islam. Of is het rijk versus arm?

Haagsche Courant, vrijdag 17 mei 2002