Alleen ezels balken

alfred birney De lijsttrekker van de Christen-Democraten weet van balken. Er komt geen end aan. Een multiculturele samenleving is hem een last te zwaar. Het maakt niet uit hoe de wind waait, trek aan de staart van hij die balkt en hij loopt vooruit. Waarheen? In elk geval weg uit de floppositie, waar het hooi is gaan rotten. Het lastdier als lijsttrekker stelt dat een slechte kennis van onze rechtsstaat functioneren onmogelijk maakt en laakt de kennis der overlevingsfoefjes van immigrantenkinderen. Moeten ze kreperen dan? Het muildier zelf gaf blijk van ongetwijfeld meer hoogstaande foefjes door zijn voorganger met een achterwaartse trap de modder in te schoppen terwijl zijn paladijnen thee zaten te lebberen in Corona. Hij heeft modder aan zijn hoeven, maar immigrantenkinderen mogen geen woestijnzand aan hun schoenen hebben. Zij dienen te leren wanneer de Batavieren onze modderpoel binnenkwamen en verder geen gezeur over de Marokkaanse geschiedenis, cultuur en kamelen. Ja, ezels genoeg hier. Weinigen verdiepen zich in Neêrlands geschiedenis overzee vanaf de VOC-tijd tot de onafhankelijkheid van Suriname. Onze politieke paljassen moesten eens verplicht een uitburgeringscursus gaan volgen. Kunnen ze horen hoe Nederland 400 jaar lang niets heeft geleerd van de cultuur van de landen die ze hebben gekoloniseerd. Poen verdienen en de rest is flauwekul. Of het nou buiten de Nederlandse landsgrenzen is of erbinnen: er zal boerenkool met worst gevreten worden. Ingeblikte arrogantie, met een houdbaarheidsdatum tot sint-juttemis. Wíe vindt de blikopener daarvoor uit?

Haagsche Courant, maandag 28 januari 2002